Het is nu vr 14 mei 2021, 03:58

Het Sex Forum; let's talk about sex baby!

Het gratis en anonieme sex forum van Nederland, sinds 21 september 2014

Het Sex Forum; let's talk about sex baby! - Registratie

HSF (HET SEX FORUM) HUISREGELS
HSF, afgekort voor Het Sex Forum is Nederlands eerste echte gratis sex forum. Het forum wordt voornamelijk beheerd door een grote groep liefhebbers. Zij leveren met veel plezier en passie een dagelijkse bijdrage aan de inhoud. Om het voor alle gebruikers overzichtelijk te houden hebben wij een aantal regels opgesteld, we noem ze de huisregels! Uiteraard is er ook een pakket aan Algemene Voorwaarden waarmee je automatisch akkoord gaat bij het bezoeken van de website en de achterliggende paginas. Bekijk hier de Algemene Voorwaarden van HSF (Het Sex Forum). Deze huisregels verwijzen dan ook uitdrukkelijk naar de Algemene Voorwaarden!

1. HSF (HET SEX FORUM) BELEID
Onze regels worden naar inzicht van de redactie/moderators/community manager/administrator/eigenaar (in het vervolg aangesproken als Team) gehanteerd en zijn afhankelijk van de context waarin de reacties worden geplaatst. Er wordt een responsetijd van gemiddeld 24 uur aangehouden om een reactie te verwijderen als deze niet past binnen de gestelde regels. Te aller tijden is het Team neutraal in hun positie (tenzij ze duidelijk aangeven dat ze als individueel persoon reageren en niet vanuit hun positie). De belangrijkste zaken die niet mogen zijn; spammen commerciël / non commercieel, bewust reacties uitlokken door te schelden of niet relevante topics aan te maken en illegale zaken. Reacties op basis van de genoemde punten worden dan ook direct verwijderd met gevolg van een waarschuwing en/of IP-adres blokkering zodat de gebruiker toegang tot dit forum ontzegt word door middel van een IP-ban. Mocht je vragen hebben over de regels kan je uiteraard contact opnemen door een email te sturen naar: hetsexforum@gmail.com

2. ALGEMENE REGELS
Om het overzichtelijk te houden maken we een opsomming van algemene regels:

2.1) DEELNAME FORUM
Door deel te nemen aan dit forum, in welke vorm dan ook, verklaar je automatisch dat je akkoord gaat met onderstaande regels. De gebruiker wordt geacht de forum regelgeving in acht te hebben genomen voordat hij of zij een bericht plaatst en kan hier op aangesproken worden door een Team medewerker. Wanneer deze regels gedeeltelijk of in het geheel niet in acht worden genomen, kan een moderator besluiten over te gaan tot een terechtwijzing, het uitdelen van een officiële waarschuwing, of een ontzegging van de toegang tot het forum (beter bekend als een ban). Deze kan tijdelijk zijn, maar ook permanent. HSF (Het Sex Forum).nl is een publiekelijk forum. Alle geplaatste berichten zijn openbaar voor leden, niet leden en zoekmachines. Geplaatste berichten worden niet aangepast of verwijderd. Enige uitzondering hierop geldt voor berichten die niet aan de forumregels voldoen.

2.2) PLAATSING CONTENT
Berichten dienen op het daarvoor bestemde forum onderdeel geplaatst te worden. Berichten die in het geheel niet gerelateerd aan één van de fora onderdelen, horen thuis in het Offtopic gedeelte. Gebruik ook zeker eerst de zoekfunctie om te kijken of de vraag waar jij een topic voor wilt aanmaken al behandeld is, wellicht staat er zelfs al een antwoord.

2.3) FORMULEREN TOPICTITEL
De gebruiker dient de titel van het betreffende bericht zo te formuleren dat direct duidelijk is wat de inhoud van het geplaatste bericht is.
Voorbeeld van een foutieve titel: "Help hoe moet ik dit doen?"
Voorbeeld van correcte titel: "Houden alle vrouwen van anaal bevredigd te worden?"
Gebruik geen woorden als; Belangrijk, Spoed of Urgent in je onderwerp. Alle topics zijn belangrijk.

2.4) VOORSTEL TOPIC
Stel jezelf vooral anoniem voor en plaats je gebruikersnaam in het onderwerp in het gedeelte: wie is wie maar wel anoniem

2.5) GRAMMATICA EN TAALGEBRUIK
Om het voor iedere bezoeker leesbaar te houden, dient er gebruik te worden gemaakt van minimaal hoofdletters en interpunctie. Het wordt daarnaast op prijs gesteld dat de juiste spelling wordt gebruikt, veel webbrowsers hebben tegenwoordig een goede spellingcontrole functie; maak hier eventueel gebruik van.

2.6 ) OPMAAK
De gebruiker is verplicht zijn/haar teksten in de voor dit forum gebruikelijke opmaak en lettertype te typen. Hieronder wordt verstaan dat de gebruiker geen teksten plaatst waarin in de volgende punten de overhand hebben:
- Grote aantallen emoticons
- Volledige tekst in hoofdletters
- Teksten in de zogenaamde -breezer- taal, of elke andere vorm van irritatie opwekkend tekstgebruik
- Overvloedig gebruik van leestekens (het herhaaldelijk gebruiken van bijv. ! of ? tekens)

2.7) RESPECTVOL COMMUNICEREN
De gebruiker dient zijn/haar berichten zo te formuleren dat deze respectvol zijn ten aanzien van de andere gebruikers. Schelden, bedreigingen of andere vormen van beledigingen zijn niet toegestaan en zullen worden verwijderd. In enkele gevallen kan dit ook leiden tot een officiële waarschuwing of zelfs (tijdelijke) verwijdering van het forum.

2.8) AANSTOOTGEVENDE CONTENT
De gebruiker dient rekening te houden met de uiteenlopende bezoekers op dit forum. Het plaatsen van kinderpornografische, aanstootgevende teksten of illegale (bijv. warez) links of beeldmateriaal, wordt niet getolereerd.

2.9) GELIJKE BEHANDELING BEZOEKERS
Racisme, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan op dit forum. Wij pleiten voor verdraagzaamheid over alle grenzen van rasverschillen, geslachten en/of meningen en voeren hierin een zero tolerance beleid.

2.10) SPAM
Spam is onder geen beding toegestaan. Gebruikers die zich schuldig maken aan spamming zullen gewaarschuwd worden en hun berichten zullen worden verwijderd. Wij voeren hierin een zero tolerance beleid.

2.11) RECHTEN MODERATORS
De moderators behouden te allen tijde het recht om berichten en/of onderwerpen zonder notificatie aan de betreffende gebruiker te verwijderen of te bewerken. Berichten met aanstootgevende tekst, laster, spam, et cetera, worden naar eigen inzicht verwijderd. Of iets valt onder deze categorie, wordt bepaald door de moderators en niet door de gebruikers.

2.12) WANGEDRAG
HSF (Het Sex Forum) is een aantrekkelijk, betrouwbaar platform voor o.a. sociale activiteiten. Om deze positie te waarborgen, heeft het Team zich het recht voorbehouden om forumbezoekers te waarschuwen of zelfs te weren indien zij wangedrag vertonen. Voorbeelden van wangedrag kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot;
- Forumregels niet in acht nemen.
- Meermaals pogen onrust te stoken.
- Opzettelijk verstrekken van foutieve informatie, die schade en/of letsel tot gevolg kan hebben.
- Bij het leveren van goederen en/of diensten; niet leveren conform afspraak.

2.13) PRIVE-BERICHTEN
Deze forumregels gelden ook voor het gebruik van het PB-systeem (Privé Berichten). Het PB-systeem is niet bedoeld voor het verhandelen van artikelen en/of diensten.

2.14) AANSPRAKELIJKHEID
Alhoewel de administrators en moderators hun best doen alle posts te bekijken en posts die niet aan de regels voldoen te verwijderen, is dit op een groot forum een vrij lastige taak. Alle berichten geven dan ook het standpunt van de auteur weer en de eigenaars van het forum kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de berichten.


3. REGISTEREN, ACCOUNT/PROFIEL (INFORMATIE)
Om het overzichtelijk te houden maken we een opsomming:

3.1) ACCOUNT PERSOONSGEBONDEN
Een account op HSF (Het Sex Forum) is persoonsgebonden en mag onder geen beding worden uitgeleend of worden gebruikt door een andere gebruiker dan de oorspronkelijke aanvrager.

3.2) ACCOUNT NAAM
Een account wordt herkend aan een uniek nummer en gebruikersnaam. Een gebruikersaccount kan en mag van gebruikersnaam/forumnaam gewijzigd worden met een maximaal van één keer per 12 maanden.

3.3) INACTIEVE ACCOUNTS
De Administrator behoudt te allen tijde het recht om een account welke tenminste 12 maanden niet is gebruikt zonder notificatie te verwijderen.

3.4) EISEN PROFIELINFORMATIE
De profielinformatie van de gebruiker moet voldoen aan de volgende eisen:
- Wie=Wie link mag alleen naar je eigen voorsteltopic worden gelinkt
- Mag geen commerciële boodschap vertegenwoordigen
- Mag geen aanstootgevende tekst, laster, spam etc. bevatten
Als de profielinformatie niet aan deze eisen voldoet, zal deze direct worden verwijderd uit het gebruikersprofiel, indien van toepassing zal de gebruiker een waarschuwing of ban ontvangen.


4. ONDERSCHRIFT & AVATARS
De opties zoals het toevoegen van een onderschrijft en / of een Avatar kan worden ingevoerd in je gebruiker paneel. Voeg dit niet handmatig toe aan je berichten. Het Team bepaalt of een onderschrift of avatar past bij de uitstraling van HSF (Het Sex Forum). Om het overzichtelijk te houden maken we een opsomming:

4.1) TOESTEMMING ONDERSCHRIFT
De gebruiker is toegestaan om een (niet-commerciële) banner te gebruiken. Er is de mogelijkheid om een banner te linken vanaf een andere niet-commerciële site.


4.2) EISEN AAN ONDERSCHRIFT
Het onderschrift van de gebruiker moet voldoen aan de volgende eisen:
- Mag één klikbare link bevatten, URLs of mailtos
Je mag hiervoor alleen hyperlinks gebruiken, géén gelinkte tekst:
[url="http://www.jouwsite.nl"]KLIK HIER[/url] => FOUT
[url="http://www.jouwsite.nl"]jouwsite.nl[/url] => GOED - Mag maximaal uit drie (3) regels bestaan, inclusief witregels
- Mag niet groter zijn dan 468x60 pixels
- Mag niet groter zijn dan 250kb
- Mag geen commerciële boodschap vertegenwoordigen
- Mag geen links bevatten naar andere fora
- Mag geen aanstootgevende tekst, laster, spam etc. bevatten
- Je handtekeningruimte is in bruikleen van HSF (Het Sex Forum). Deze is dus niet te verkopen of te verhuren
- Een handtekening die beledigend is naar HSF (Het Sex Forum) of het Team is niet toegestaan
- Maximale font grootte mag niet groter zijn dan normaal
- Mag maximaal 1 kleur bevatten. Hyperlink kleur wordt bepaald door het forum en wordt hierbij niet meegeteld.
- Links zijn toegestaan mits deze geen commerciële doeleinden hebben of aanstootgevende sites vertegenwoordigen
- Wij behouden het recht om altijd, voor elke reden niet hierboven vernoemd, jou te vragen je handtekening te veranderen, of dit voor jou te doen als deze niet aan de regels voldoet.
Als een onderschrift niet aan deze eisen voldoet zal deze direct verwijderd worden uit het gebruikersprofiel, indien van toepassing zal de gebruiker een waarschuwing of ban ontvangen. Verder dient de banner een hoge constante verbinding te hebben wanneer deze gelinkt is. Banners gelinkt vanaf trage sites of die herhaaldelijk fout ingeladen worden, zullen worden verwijderd uit het gebruikersprofiel om de maximale snelheid van HSF (Het Sex Forum) te garanderen.

4.3) TOESTEMMING AVATAR
De gebruiker is toegestaan om een avatar te gebruiken. Er is de mogelijkheid om een avatar te linken vanaf een andere site.

4.4) EISEN AVATAR
De avatar van de gebruiker moet voldoen aan de volgende eisen:
- Mag niet groter zijn dan 90x90 pixels
- Mag niet groter zijn dan 20kb
- Mag geen commerciële boodschap vertegenwoordigen
- Mag geen aanstootgevende tekst, laster, spam etc. bevatten
Als een avatar niet aan deze eisen voldoet, zal deze direct worden verwijderd uit het gebruikersprofiel, indien van toepassing zal de gebruiker een waarschuwing of ban ontvangen. Verder dient de avatar een hoge constante verbinding te hebben wanneer deze gelinkt is. Avatars gelinkt vanaf trage sites of die herhaaldelijk fout ingeladen worden, zullen direct worden verwijderd uit het gebruikersprofiel.


5. IP-NUMMERS
Als je een bezoek brengt aan HSF (Het Sex Forum) en je reageert bijvoorbeeld op een nieuwsitem of forum onderwerp, dan wordt automatisch je IP-nummer opgeslagen en zichtbaar voor de administrator. Ook als jij je registreert op HSF (Het Sex Forum) wordt je IP-nummer opgeslagen. Het IP-nummer van je computer is een uniek nummer. Iedere PC heeft dus een IP-nummer dat vergelijkbaar is met uniekheid van je postcode in combinatie met je huisnummer. Je bent dus daadwerkelijk traceerbaar, maar ook te blokkeren door de administrator van HSF (Het Sex Forum). Veel sites plaatsen deze nummers standaard achter de reacties. Dit doen wij niet. Maar het staat ons vrij om, wanneer wij het nodig achten, jouw IP-nummer te publiceren. Dus bedenk goed: je bent niet geheel anoniem op het internet! Mochten de administrators van deze website genoeg hebben van reacties van een ‘lastpak’, dan kunnen zij het desbetreffende IP-nummer blokkeren. Hierdoor word je uitgesloten van deelname aan de community (website en forum).


5.1) IP-BAN TE PAKKEN?
Helaas kan het dus gebeuren dat er een IP-ban wordt gegeven wanneer het Team zich duidelijk heeft geërgerd aan de reacties van een gebruiker. Dit kan ook voorkomen wanneer je je (op wat voor manier dan ook) misdraagt. Wij zijn niet verplicht (maar doen dit wel regelmatig) om van te voren te waarschuwen en te dreigen met een IP-ban. Heb je een IP-ban te pakken en wil je spijt betuigen is dat uiteraard mogelijk. Mail dan naar hetsexforum@gmail.com. Mits je met een goed voorstel komt zijn we best bereid om met de hand over ons hart te strijken, uiteraard afhankelijk van de reden dat je geband ben.


6. FUNCTIES: WEB REDACTIE, MODERATORS EN ADMINISTRATOR
Alle onderdelen van HSF (Het Sex Forum) vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de eigenaar, namelijk GT Events. Voor vragen of opmerkingen over een specifiek onderwerp op het forum, dien je echter eerst contact op te nemen met de desbetreffende moderators. De verdeling vind je terug in het topic: verdeling moderators. Veranderingen aan deze regels kunnen alleen worden gemaakt door de eigenaar (Administrator) van deze site, aangezien hij/zij ook degene is die bij wet aansprakelijk is. Om er zeker van te zijn dat iedereen zich aan de regels houdt, zijn er Moderators om te adviseren, bij te sturen of waar nodig is in te grijpen. Moderators worden aangewezen door de Administrator. Moderators hebben extra rechten op het forum. Ze kunnen topics verplaatsen, bewerken, sticky maken, sluiten of verwijderen. Een administrator verzorgt de technische achtergrond van het forum. Als je denkt dat een Moderator zijn macht misbruikt, neem dan contact op met de Administrator.


6.1) ADMINISTRATORS
De administrator is de eigenaar van het forum, kan de configuratie van het forum aanpassen en in overleg moderators aanstellen. Ook is de administrator een moderator op alle forums, echter zal de administrator minimaal gebruik maken van deze rechten zoals een moderator zou doen. Administrators hebben controle op alle facetten van dit forum, zoals permissies, bannen en unbannen van gebruikers, moderators, lay-out enz.


6.2) MODERATORS
Moderators hebben de taak het forum van dag tot dag op te volgen en te zorgen voor de naleving van de forumregels en dienen in te grijpen waar nodig. Verder dienen zij er op toe te zien dat er geen offtopic of andere niet gerelateerde berichten geplaatst worden. Moderators hebben de bevoegdheid om geplaatste berichten te bewerken, wissen, sluiten, openen, verplaatsen, verwijderen van complete topics in het forum.
De moderators worden geacht met de regels van het forum bekend zijn, deze ook na te leven en daarbij zich op stellen als (goed) voorbeeld naar de rest van de gebruikers. Voor de moderators is er een speciaal forumdeel waar zij terecht kunnen met vragen en/of mededelingen betreffende hun taak. Voor klachten over de moderators kan de gebruiker terecht bij de Administrator.


7. SPELFOUTEN & GRAMMATICA
Wij streven naar leuke en interessante content en doen ons best om deze teksten ook goed op te zetten. Helaas zijn wij niet eerste geworden in het Groot Dictee der Nederlandse taal. Er kan bij ons dus wel eens een spelfout insluipen. Daarentegen nemen wij het gebruikers ook niet kwalijk als er een spelfoutje in hun reactie is geslopen. Zelf lezen wij onze teksten terug voor wij op ‘publiceren/reageren’ drukken en dat verwachten wij ook van de gebruikers. Alle reacties zijn dan ook in het Nederlands (ABN). Dialecten en andere talen zijn dus niet toegestaan. Wij blokkeren geen IP-adressen bij slecht leesbare reacties, maar wanneer niemand niets van je reactie begrijpt (en we hebben een vertaler nodig), verwijderen wij wellicht de reactie. De voertaal is strikt Nederlands!


8. COMMERCIELE AANBIEDERS
Heeft u interesse om te adverteren of om een bepaald gedeelte te adopteren? Dit is helaas niet mogelijk in het eerst jaar van HSF.


9. CONTACT GEGEVENS HSF (HET SEX FORUM) TEAM
9.1) ORGANISATIE & BELEID
Algemeen aanspreekpunt forum: Administrator (hetsexforum@gmail.com)
Administratie & juridische zaken: De meesteres


10. ONDERHOUD
Het verwijderen van verouderde berichten zal plaatsvinden -wanneer nodig- om zo optimale prestaties van het forum en zoekopdrachten te verkrijgen. In de ledenlijst worden geen leden weergegeven die geen berichten hebben geplaatst op het forum (dus alleen mensen met >0 post staan daar in).


11 KLACHTEN
Als wij iets niet mooi vinden dan zeggen we dat ook. Wij vinden dit verfrissend. Helaas kan het gebeuren dat niet elke gebruiker onze content kan waarderen. Wat zijn dan de mogelijkheden?
Stap 1
Neem contact op met de redactie over het desbetreffende item via email. Je krijgt een reactie en je bent nog steeds niet tevreden? Ga naar stap 2. Stap 2
Dien een officiële klachtenbrief in en stuur deze op via email(hetsexforum@gmail.com) met als onderwerp: officiële klacht.

WIJ WENSEN JE VEEL PLEZIER TOE OP HSF (HET SEX FORUM)!